App Screenshot
IDEA

Instytut Windykacji jest instytucją działającą we współpracy i na rzecz środkowisk związnych z profesjonalnym i etycznym odzyskiwaniem należności.

FORMA PRAWNA

Instytut posiada osobowość prawną i działa jako Fundacja. Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją "non profit".

NIEZALEŻNOŚĆ

Instytut Windykacji jest niezależną instytucją naukową prowadzącą badania dotyczące odzyskiwania należności i podlega nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.

DZIAŁALNOŚĆ

Instytut Windykacji skupia się na następujących działaniach:
BADANIA oraz RAPORTY I ANALIZY
WSPIERANIE STANDARDÓW WINDYKACJI
TWORZENIE BAZ WIEDZY O WINDYKACJI

 • BADANIA
 • RAPORTY
 • STANDARDY
 • BAZY
 • BADANIA Instytutu Windykacji

  Instytut Windykacji zaprasza do udziału w konkretnych projektach badawczych firmy i instytucje związne z profesjonalnym odzyskiwaniem należności. Instytut bez zgody nie udziela informacji o udziale danej firmy lub instytucji w badaniu.

  Badania prowadzone są zarówno w zakresie windykacji telefonicznej jak i terenowej i prawnej oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w działach windykacyjnych. 

 • RAPORTY Instytutu Windykacji

  Raporty branżowe i szczegółowe z przeprowadzonych badań udostępniane są tylko firmom i instutucjom, które brały w nich udział.  Raporty ogólne mogą być prezentowane na branżowych konferencjach, kongresach i seminariach lub w specjalistycznych publikacjach. 

  Instytut Windykacji może podjąć się współpracy z konkretnymi firmami lub instytucjami w zakresie dedykowanych badań naukowych obejmujących pracowników, portfele windykacyjne lub procesy windykacyjne tylko tej firmy lub instytucji, jeśli jest to merytorycznie uzasadnione.

 • Wspieranie STANDARDÓW
  w zakresie etycznej windykacji należności

  Instytut Windykacji wspiera najwyższe standardy w zakresie profesjonalnego odzyskiwania, w szczególności w oparciu o uzyskane wyniki badań naukowych i analiz. 

  Instytut Windykacji wspiera także społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility) w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych. Instytut wspiera etyczną windykację.

 • BAZY WIEDZY

  Jedną z misji Instytutu Windykacji jest gromadzenie baz wiedzy dotyczących profesjonalnego odzyskiwania należności w Polsce i zagranicą. Instytut analizuje działania przepisów prawnych .

  Instytut analizuje praktyczne działanie przepisów prawnych dotyczących windykacji a także funkcjonujące praktyki prawne w zakresie odzyskiwania należności zarówno przez wierzycieli pierowtnych jak i wtórnych.

ZAKRESY BADAWCZE INSTYTUTU WINDYKACJI:

Instytut Windykacji interesują w szczególności następujace obszary związane z windykacją:

TELEWINDYKACJA
Call Center, SMS, Komunikatory, Skip Tracing 
WINDYKACJA TERENOWA
Windykacja w miejscu zamieszkania Dłużnika, spotkania w siedzibie Wierzyciela 
WINDYKACJA PRAWNA
Wezwania do zapłaty, Ugody, Proces sądowy, Zabezpieczenie, Egzekucja Komornicza
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie Zespołami Windykacyjnymi, Profile Kompetencyjne i Psychologiczne

KIERUNKI BADAWCZE INSTYTUTU WINDYKACJI

Efektywność procesów

Scenariusze i ścieżki windykacyjne, wskaźniki skutecznosci w windykacji, Skuteczności kontaktu telefonicznego, bezpośredniego oraz pisemnego. Samospłaty.

Psychologia Dłużnika

Przyczyny braku spłat. Behawioralne wzorce postępowania. Zachowania agresywne i pasywne. Stosunek wobec działań windykacyjnych. Preferencje spłat. Układy windykacyjne.

Psychologia Windykatora

Profile wiedzy i umiejętności na różnych stanowiskach. Potencjał a jego wykorzystanie. Czynniki motywujące. Wypalenie zawodowe.

Psychologia perswazji w windykacji

Argumenty najlepiej przekonujące do dobrowolnej spłaty na różnych etapach. Optymalny dobór lini argumentacyjnych w konkretnych sytuacjach. 

Wpływ prawa na realia windykacji

Rozwiązania prawne wspomagające efektywność procesu odzyskiwania należności. Ograniczenia i restrykcje prawne w windykacji. Wykrywanie nadużyć. 

Background Image

Raporty Instytutu Windykacji

Instytut dostarcza raporty zarówno w wersji papierowej jak i w postaci interaktywnych prezentacji. W chwili obecnej pracujemy nad założeniami dla specjalnej platformy internetowej do przeglądania wyników badań. 

Product Image

Wybrane zrealizowane badania naukowe

 • Wypalenie zawodowe windykatorów

  Projekt zrealizowany został w ramach Akademii Windykacji Masowej we współpracy z GEKKO (www.AkademiaWindykacji.pl) i  miał na celu identyfikację najważniejszych czynników wpływajacych na proces wypalenia zawodowego oraz poziom demotywacji osób pracujących w windykacji.

 • Układy windykacyjne

  Projekt miał na celu zbadanie wpływ mechanizmów matrycy windykacyjnej stosowanej  w metodzie GEKKO dla skuteczności wyznaczania strategii i stylizacji w kontacie z Dłużnikiem

 • Typologia argumentów Dłużników

  Projekt badał prawie 10.000 rozmów windykacyjnych oraz używanych w nich argumentów Dłużników wraz z analizą według: DPD, wysokości zadłużenia, miejsca zamieszkania oraz wieku i płci Dłużnika.   

 • Cechy charakteru i przekonania  najlepszych telewindykatorów

  Projekt miał na celu wyodrębnienie cech charakterologicznych wpływajacych na skuteczność negocjatorów telefonicznych. Przebadano grupę 914 telewindykatorów testami osobowości oraz testami przekonań. Badanie prowadzono dla branż: bankowość, firmy windykacyjne, ubezpieczenia.